Kontakt

Sídlo:

Zväz sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky (ZvSP)

Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne

Prezident:

Ing. Pavol Brnka, člen predstavenstva

riaditeľ RONA a.s. Lednické Rovne

Tel: 042 469 3613

e-mail: brnka@rona.sk

Sekretariát:

Pracovisko Trenčín

Bratislavská 9, 911 05 Trenčín

Tel: 032 652 1285

Fax: 032 658 2765

e-mail: zvsp@zvsp.sk

Generálny sekretár:

Ing. Štefan Škultéty, PhD

Tel: 0903 720 675

e-mail: skultety@zvsp.sk

Kontrolór:

Ing. Stanislav Kučo

e-mail: kuco@rona.sk

Kontaktný formulár