Zväz sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky

JOHNS MANVILLE SLOVAKIA a.s.

KNAUF INSULATION s.r.o.

RONA a.s.

VETROPACK Nemšová s.r.o.

MEDICAL GLASS a.s.

GLASS BOOSTING TECHNOLOGY s.r.o.

VITRUM Laugaricio, Centrum kompetencie pre výsk. skla

Spoločné pracovisko Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied Bratislava, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

ÚSTAV METALURGIE

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Technická univerzita v Košiciach

KATEDRA MATERIÁLOVÝCH TECHNOLÓGIÍ A ENVIROMENTU

Fakulta priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Púchove

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁRSKA

SLOVENSKÁ SKLÁRSKA SPOLOČNOSŤ

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava

ÚSTAV METALURGIE

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie. Technická univerzita v Košiciach


Adresa:

Letná 9

042 01 Košice


Kontaktná osoba:

Doc. Ing. Pavol Vadasz, Csc

Tel: 055 602 2806

Fax: 055 602 2311

e-mail: pavol.vadasz@tuke.sk

web: www.tuke.sk


Info:

Výchova vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v oblasti výroby, skúšania a aplikácie keramických materiálov. Vo vedecko - výskumnej profilácii zabezpečuje vývoj nových technológií a optimalizáciu v procese výroby keramiky, aplikácie žiaruvzdornej, izolačnej, konštrukčnej keramiky, skúšanie keramických výrobkov a korózne testy.