Zväz sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky

JOHNS MANVILLE SLOVAKIA a.s.

KNAUF INSULATION s.r.o.

RONA a.s.

VETROPACK Nemšová s.r.o.

MEDICAL GLASS a.s.

GLASS BOOSTING TECHNOLOGY s.r.o.

VITRUM Laugaricio, Centrum kompetencie pre výsk. skla

Spoločné pracovisko Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied Bratislava, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

ÚSTAV METALURGIE

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Technická univerzita v Košiciach

KATEDRA MATERIÁLOVÝCH TECHNOLÓGIÍ A ENVIROMENTU

Fakulta priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Púchove

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁRSKA

SLOVENSKÁ SKLÁRSKA SPOLOČNOSŤ

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁRSKA


Adresa:

Súhradka 193

020 61 Lednické Rovne


Riaditeľ:

Ing. Anna Krupičková - poverená riadením

Tel: 042 469 3611

Fax: 042 469 3606

e-mail: anna.krupickova@soslr.tsk.sk

web: www.zssslr.tsk.sk


Info:

Vychováva stredné odborné a robotnícke odborné kádre pre sklársky priamysel. Vychováva výtvarníkov. Má vlastnú hutnú prevádzku, prevádzkové dielne, laboratória a pracoviská pre výchovu špičkových odborníkov.