Zväz sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky

JOHNS MANVILLE SLOVAKIA a.s.

KNAUF INSULATION s.r.o.

RONA a.s.

VETROPACK Nemšová s.r.o.

MEDICAL GLASS a.s.

GLASS BOOSTING TECHNOLOGY s.r.o.

VITRUM Laugaricio, Centrum kompetencie pre výsk. skla

Spoločné pracovisko Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied Bratislava, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

ÚSTAV METALURGIE

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Technická univerzita v Košiciach

KATEDRA MATERIÁLOVÝCH TECHNOLÓGIÍ A ENVIROMENTU

Fakulta priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Púchove

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁRSKA

SLOVENSKÁ SKLÁRSKA SPOLOČNOSŤ

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava

SLOVENSKÁ SKLÁRSKA SPOLOČNOSŤ


Adresa:

Sklárska 1127

020 61 Lednické Rovne


Predseda:

Doc. Ing. Peter Šimurka, PhD.

Tel: 0902 055 121

Fax:

e-mail: psimurka@gmail.com

web: www.slovenskasklarskaspolocnost.sk


Info:

Zabezpečuje odborné semináre, konferencie, konzultačnú a poradenskú činnosť, propagáciu slovenského sklárskeho priemyslu, vedy a výskumu doma i v zahraničí. Je členom európskych a svetových orgánov a inštitúcií sklárskeho priemyslu pre technický rozvoj, výskum, vývoj a vzdelávanie.