Zväz sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky

JOHNS MANVILLE SLOVAKIA a.s.

KNAUF INSULATION s.r.o.

RONA a.s.

VETROPACK Nemšová s.r.o.

MEDICAL GLASS a.s.

GLASS BOOSTING TECHNOLOGY s.r.o.

VITRUM Laugaricio, Centrum kompetencie pre výsk. skla

Spoločné pracovisko Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied Bratislava, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

ÚSTAV METALURGIE

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Technická univerzita v Košiciach

KATEDRA MATERIÁLOVÝCH TECHNOLÓGIÍ A ENVIROMENTU

Fakulta priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Púchove

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁRSKA

SLOVENSKÁ SKLÁRSKA SPOLOČNOSŤ

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

Oddelenie keramiky,skla a cementu


Adresa:

Radlinského 9

812 37 Bratislava


Vedúci oddelenia:

Doc. Ing. Marián Janek, PhD.

Tel: 02 593 255 47

Fax:

e-mail: marian.janek@stuba.sk

web: www.fchpt.stuba.sk


Info: