Zväz sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky

JOHNS MANVILLE SLOVAKIA a.s.

KNAUF INSULATION s.r.o.

RONA a.s.

VETROPACK Nemšová s.r.o.

MEDICAL GLASS a.s.

GLASS BOOSTING TECHNOLOGY s.r.o.

VITRUM Laugaricio, Centrum kompetencie pre výsk. skla

Spoločné pracovisko Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied Bratislava, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

ÚSTAV METALURGIE

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Technická univerzita v Košiciach

KATEDRA MATERIÁLOVÝCH TECHNOLÓGIÍ A ENVIROMENTU

Fakulta priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Púchove

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁRSKA

SLOVENSKÁ SKLÁRSKA SPOLOČNOSŤ

Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava

VITRUM Laugaricio

Centrum kompetencie pre výskum skla

Spoločné pracovisko Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied Bratislava, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.


Adresa:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka

Študentská 2

911 50 Trenčín


Vedúci:

Prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.

Tel: 032 740 0590

Fax: 032 740 0102

e-mail: dusan.galusek@tnuni.sk

web: www.tnuni.sk


Info:

Rozvoj základného výskumu v oblastiach súvisiacich so sklom jeho výrobou a zušľachťovaním. Rozvoj aplikovaného výskumu a vývoja s existujúcou priemyselnou základňou v Slovenskej republike. Univerzitné vzdelávanie v inžinierskom a v doktorantskom stupni v uvedenej oblasti.